การประชุมระดับรัฐมนตรีระดับโลกครั้งแรก

การประชุมระดับรัฐมนตรีระดับโลกครั้งแรก

การยุติวัณโรคในยุคการพัฒนาที่ยั่งยืน: การตอบสนองจากหลายภาคส่วนรัฐมนตรี ผู้นำองค์กรสหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทนระดับสูงจากภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ จะรวมตัวกันที่กรุงมอสโกในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2017 ในการประชุมระดับรัฐมนตรีระดับโลกครั้งแรกขององค์การอนามัยโลกเพื่อยุติวัณโรค (TB)กระทรวงสาธารณสุขของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี “Ending Tuberculosis in the Sustainable Development Era: A Multisectoral Response” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดความพยายามของประเทศสมาชิก WHO 

ในการดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อยุติการแพร่ระบาดของ TB ทั่วโลกภายในปี 2573 ผ่าน วิธีการแบบหลายภาคส่วนและสหวิทยาการภายในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีการลงนามในปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในที่ประชุม ซึ่งมีพันธกรณีที่ชัดเจนจากประเทศต่างๆ ในการเร่งดำเนินการเพื่อยุติวัณโรคและบรรลุหลักชัยสู่ SDGs ปี 2030 สิ่งนี้จะแจ้งให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับวัณโรคทราบในปี 2561

ยุติวัณโรควัณโรคมีจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกโดยเป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกของการเสียชีวิตทั่วโลกในปี 2558 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1.8 ล้านคน รวมถึง 0.4 ล้านคนในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในปี 2558 มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 10.4 ล้านรายทั่วโลก วิกฤตสาธารณสุขของวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่า 49 ล้านชีวิตได้รับการช่วยชีวิตจากความพยายามทั่วโลกตั้งแต่ปี 2543 แต่การกระทำและการลงทุนยังห่างไกลจากสิ่งที่จำเป็นในการยุติการแพร่ระบาดของวัณโรค ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการให้เร็วขึ้นมากในการป้องกัน ตรวจหา และรักษาวัณโรค หากต้องการบรรลุเป้าหมายทั่วโลก สิ่งนี้ต้องการการดำเนินการหลายภาคส่วนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGs สิบเจ็ดข้อได้รับการรับรองโดยประเทศสมาชิก UN

 ในเดือนกันยายน 2015 การยุติการแพร่ระบาดของวัณโรคเป็นเป้าหมายภายใต้ SDG3 – “สร้างหลักประกันให้มีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนทุกวัย”

จะมีใครบ้าง?

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีจากภาคส่วนอื่นๆ (เช่น การเงิน การพัฒนาสังคม ความยุติธรรม) จะได้รับเชิญให้เข้าร่วม รวมทั้งจากประเทศที่มีภาระวัณโรคสูงสุด 40 อันดับแรกและวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB)

ผู้นำองค์กรสหประชาชาติ หน่วยงานพัฒนาและหน่วยงานระดับภูมิภาค และ

องค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ องค์กรตามความเชื่อ ตัวแทนภาคประชาสังคม ผู้ได้รับผลกระทบและชุมชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาและการวิจัย มูลนิธิเพื่อการกุศล และหน่วยงานภาคเอกชน

ยาฆ่าแมลงและเชื้อดื้อยา

ดร. เปโดร อลอนโซ ผู้อำนวยการโครงการมาลาเรียสากลขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า “ในขณะที่ภาระโรคมาลาเรียทั่วโลกลดลง ความท้าทายใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น” “ในหลายประเทศ ความก้าวหน้าถูกคุกคามจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วและการแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยาฆ่าแมลง การดื้อยาอาจเป็นอันตรายต่อการควบคุมโรคมาลาเรียในปัจจุบัน”

ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา 60 ประเทศจาก 78 ประเทศที่ติดตามการดื้อยาฆ่าแมลงได้รายงานการดื้อยาของยุงต่อยาฆ่าแมลงอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่ใช้ในมุ้งและการฉีดพ่นในร่ม ในจำนวนนี้ 49 รายรายงานว่าดื้อยาฆ่าแมลงตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป มีการตรวจพบการดื้อยาของปรสิตต่ออาร์เทมิซินินซึ่งเป็นสารประกอบหลักของยาต้านมาเลเรียที่ดีที่สุดใน 5 ประเทศของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์